Wraz z nadejściem nowego, 2014 roku, przychodzi okazja do podsumowań sukcesów i porażek, które spotkały nas w 2013 roku.  O takie streszczenie swoich działań pokusiła się także Agencja Nieruchomości Rolnych, a właściwie Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który 15 stycznia br.  przekazał informacje na temat osiągnięć ANR w roku ubiegłym.

Przekazane informacje niewątpliwie należały do udanych. By to udowodnić, wystarczy przytoczyć garść twardych danych, które dotyczą sprzedaży gruntów przez ANR.  Na początek warto wspomnień, że ANR osiągnęła najwyższy wynik w sprzedaży od 2003 roku, dostarczając budżetowi państwa zysku w postaci prawie 2 mld zł. Agencji Nieruchomości Rolnych udało się sfinalizować transakcje sprzedaży 147,7 tys. ha gruntów, w tym 88 tys. ha gruntów na na preferencyjnych zasadach. Podsumowując, ANR zrealizowała plan finansowy na ubiegły rok w 116 proc.

Jakie są plany ANR na nowy rok? Oczywiście – ambitne. W 2014 roku Agencja Nieruchomości Rolnych planuje sprzedać  ok. 125 tys. ha gruntów i zarobić dla kasy państwa ok. 1,9 mld zł.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz