Statystyki dotyczące aktywności budowlanej w Polce nie należą do najlepszych. Bardzo dobrze świadczy o tym liczba wydanych pozwoleń na budowę. Szczegółowe dane można znaleźć poniżej.

W 2013 roku wydano łącznie 192 278 pozwoleń na budowę. Oznacza to spadek w skali aż 7,7 procent w porównaniu do wcześniejszego roku. Porównując dane z okresu kilku lat, widzimy, że aktywność budowlana w Polsce jest najsłabsza aż od 2008 roku. W 2009 roku wydano o 10 procent więcej pozwoleń na budowę, w 2010 było to o 13,2 procent więcej, a w 2011 – o 14,9. Najsłabiej rozbudowywanym województwem naszego kraju jest obecnie opolskie, natomiast najlepiej rozwija się Mazowsze i Śląsk, a także Wielkopolska i Małopolska.

Warto jednak zaznaczyć, że znacznie mniejszy spadek zaobserwowano w przypadku obiektów oddanych do użytkowania – w 2013 r. oddano ich tylko o 0,03 proc. mniej niż w roku poprzednim.

 

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz