Przed rozpoczęciem budowy domu, musimy uzyskać pozwolenie na budowę. W świetle prawa, które od niedawna nas obowiązuje, razem z dokumentami wymaganymi do otrzymania takiego pozwolenia, w urzędzie miasta musimy złożyć także wyniki badań geotechnicznych na naszej działce. Dlaczego takie badania są dla nas ważne?

Badania geotechniczne dostarczają nam informacji na temat naszej działki, które mogą być dla nas bardzo pomocne w przyszłości. Pozwalają na określenie ważnych parametrów działki: m.in. pomagają określić rodzaj ziem, cechy gruntu, poziom i właściwości wód gruntowych na naszej działce. Te informacje są niezwykle ważne z punktu widzenia budowy domu, dlatego, że pomagają określić, czy grunt na działce jest nośny i w których miejscach nie warto starać wybudować domu. Kolejną ważną zaletą jest także fakt, że pomagają dokonać doboru odpowiednich materiałów i głębokości fundamentów. Poza glebami, takie badania pozwolą poznać nam właściwości także wód gruntowych na działce. Poziom wód jest ważny dla odpowiedniego posadowienia fundamentów, piwnic czy podziemnego garażu.

Badania geotechniczne to procedura, która pozwala na uniknięcie poważnych problemów, które mogłyby się pojawić podczas budowy domu. Ponieważ wyniki analiz mogą dla nas trudne do odczytania, po ich otrzymaniu warto zadbać o ich konsultację ze specjalistą –  geologiem lub geotechnikiem.

 

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz