Budowa domu w pobliżu linii energetycznych może stanowić dla wielu osób stresujący krok. Wiele mówi się o tym, że pole elektromagnetyczne może być szkodliwe dla zdrowia, stąd pojawiają się obawy przed tym wśród wielu osób.

Istnieją w Polsce strefy, w których natężenie pola elektromagnetycznego jest bardzo silne, przekraczając maksymalne wartości, by bezpiecznie w nich mieszkać. Takie miejsca zaliczane są do terenów o ograniczonej możliwości użytkowania i zazwyczaj powinny być ogrodzone i odpowiednio oznakowane. Wobec tego w sferach, w których budowa domu jest legalna,  odległość linii energetycznych od domów powinna być na tyle duża, że w świetle dotychczas przeprowadzonych badań, nie szkodzi zdrowiu ich mieszkańcom.

Informacje na temat dopuszczalnej wysokości natężenia pola elektromagnetycznego można znaleźć w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001 r., poz. 627 z późn. zm.).

 

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz