W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie budownictwem energooszczędnym. Przewiduje się, że będzie to coraz popularniejszy i pożądany trend. Dlaczego? Ma on wiele korzyści związanych z ochroną środowiska oraz oszczędnościami. Zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie wydaje się więc niemal koniecznością.

Budownictwo energetyczne nie jest jedynie modą, lecz może stać się obowiązkiem. O budownictwo energooszczędne mają zadbać zarówno polskie, jak i europejskie przepisy.  Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r., od 1 stycznia 2020 r. znacznie zaostrzyć mają się wymagania dotyczące projektowania i wykonywania budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Z tego powodu w Polsce ma powstać program dopłat do kredytów na zakup lub budowę energooszczędnych budynków organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na program  na ma zostać przeznaczone 300 mln zł, a jego realizację planuje się na lata 2013 – 2o18.

Dzięki programowi dopłat, możemy spodziewać się rozwoju sektora budownictwa energooszczędnego.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz