Ustawa prawo budowlane - najważniejsze fakty

W artykułach publikowanych na naszej stronie bardzo często cytowana jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 o nazwie: Prawo budowlane. Oczywiście, dzieje się tak nie bez przyczyny: ustawa ta jest uznawana za najważniejszą w zakresie obiektów budowlanych. Jakie jeszcze kwestie reguluje?

 

Jak długo jest ważne pozwolenie na budowę?

Zgodnie z polskim nie możemy postawić większości obiektów budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę takiego obiektu. Warto zatem orientować się w najważniejszych kwestiach związanych z tym dokumentem. Bardzo istotna jest procedura jego uzyskania, o której można  przeczytać m.in. na stronie www.dzialkanadmorzem.pl. My jednak dziś zajmiemy tym, kiedy pozwolenie staje się prawomocne i jak długo jest ważne.

 

Prawo zabudowy

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt założeń ustawy o zmianie ustawy Kodeksu cywilnego, a także innych ustaw w celu wprowadzenia nowego prawa – prawa zabudowy. Co to takiego?

 

Podatek od nieruchomości

Właściciele nieruchomości mogą odnieść znaczące korzyści z ich posiadania, ale każde dobro niesie za sobą także pewne minusy. Dziś zajmiemy się kwestią podatku od nieruchomości.

 

 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Istnieją przypadki, w których starosta może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Kto może pełnić taką funkcję? W jakich sytuacjach ustanawiana jest taka konieczność?

 

Podatek od przychodów ze sprzedaży nieruchomości

Opodatkowanie przychodów od sprzedaży nieruchomości budzi wiele trudności i kontrowersji. Problematyczne okazują się przede wszystkim niezgodności w orzeczeniach sądów administracyjnych. Z tego względu Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o ostateczne rozstrzygnięcie tych rozbieżności.

 

Ustanowienie służebności przejazdu

Bardzo ważnym zagadnieniem w kontekście dojazdu do działki jest ustanowienie służebności przejazdu. Co to takiego, w jakich sytuacjach stosuje się to rozwiązanie i jaką ma podstawą prawną? Dowiecie się tego, czytając nasz dzisiejszy artykuł lub zaglądając na stronę www.dzialkanadmorzem.pl.