Jednym z najważniejszych dokumentów, które są obowiązkowe przy każdej budowie jest dziennik budowy. Wydawany jest on na wniosek inwestora w organie administracji architektoniczno-budowlanej w którym zostało wydane pozwolenie na budowę.

Opłata za dziennika zależna jest od jego objętości, natomiast na nią wpływ ma wielkości inwestycji. Zostanie on wydany w przeciągu trzech dni od podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. Tylko w przypadku wydania go przez odpowiedni organ jest on zgodny z obowiązującym prawem budowlanym. Powinien on być przechowywany na terenie budowy, w miejscu dostępnym dla każdego z upoważnionych osób do dokonywania w nim wpisów. Należą do nich kierownik robót budowlanych, inspektor nadzoru budowlanego, projektant, geodeta inspektor pracy, inspektor sanitarny a także sam inwestor. Za dokument odpowiedzialny jest kierownik budowy. Za brak dziennika może zostać nałożona kara grzywny, natomiast złe prowadzenie naraża kierownika robót budowlanych na odpowiedzialność zawodową.

Jeśli szukają Państwo rolnej, rekreacyjnej lub budowlanej działki nad morzem polecam www.dzialkinadmorzem.pl

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz