Ponieważ działki rolne są znacznie tańsze niż budowlane, często decydujemy się na ich zakup, by po ich przekształceniu móc wybudować na nich dom. Wiadomo, że w takim przypadku potrzebne jest odrolnienie działki. procedura ta jest znacznie ułatwiona, gdy w planie miejscowym dany teren jest oznaczony jako przeznaczony pod zabudowę. Co jednak, gdy grunt nie jest objęty planem miejscowym?

Kiedy posiadana przez nas działka rolna położona jest w terenie, którego nie dotyczy plan miejscowy, pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Należy przy tym pamiętać o tym, że jest możliwe jedynie w przypadku, gdy działka posiada gleby o niskiej klasie lub gdy już kiedyś była oznaczona w planie miejscowym jako przeznaczona na cele nierolnicze (który wygasł i nie ustanowiono nowego). Następnie działka musi uzyskać decyzję o odrolnieniu. Znacznie ułatwi to spełnienie przez nią innych wymogów: dostęp do drogi, możliwość uzbrojenia czy sąsiedztwo pozwalające na określenie parametrów i sposobu użytkowania nowej zabudowy to niektóre z nich.

 

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz