Decyzja na temat rozgraniczania nieruchomości jest podejmowana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta miasta właściwego dla danego obszaru. Mimo to, główne zadanie w postępowaniu administracyjnym w tej sprawie przypada geodecie.

Jak można przeczytać w poradniku wiedzy dotyczącym rozgraniczania nieruchomości na stronie www.dzialkanadmorzem.pl, ustalanie granic nieruchomości podczas procesu ich rozgraniczania jest powierzana geodecie, który posiada ku temu odpowiednie uprawnienia. Jest on powoływany przez odpowiedni organ administracyjny lub wskazywany osobę składającą wniosek o dofinansowanie. Jego początkowym zadaniem jest sprawdzenie istniejącej dokumentacji dotyczącej nieruchomości i poznanie ich stanu prawnego. Następnie zajmuje się wyznaczeniem terminu ustalania granic i wezwaniem stron postępowania do stawienia się na gruncie. W razie niepojawienia się stron w tym terminie, tok czynności geodety nie musi zostać wstrzymany. Podczas ustalania granic próbuje się najpierw tego dokonać na podstawie zebranych wcześniej dokumentów i stanu prawnego działki. Gdy to nie pomoże, bada się granice i znaki graniczne istniejące na rozgraniczany terenie. Gdy ten sposób także nie przyniesie oczekiwanego skutku wyznacza się granice na podstawie oświadczenia stron lub ugody zawieranymi między stronami.

 

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz