Biorąc pod uwagę liczbę oraz wartość zawartych w 2012 roku transakcji na rynku gruntów inwestycyjnych, szacuje się, że był on dość dobry dla sektora. Jakie są prognozy na rok 2013?

Kryzys gospodarczy pogorszył sytuację na wielu rynkach inwestycyjnych, nie omijając także rynku gruntów. Jednak nie da się ukryć, że ziemia pozostaje jednym z najbardziej stabilnych i bezpiecznych sposobów lokowania kapitału, okazując się stosunkowo odporna na kryzys. Rok 2012 był tego przykładem, niosąc ze sobą systematyczną stabilizację w tym sektorze gospodarki. Uważa się, że obecny rok także będzie cechował się znaczną dynamiką inwestycji i pod koniec roku może nastąpić przekroczenie wartości transakcji z ubiegłego roku. Dla kupujących grunty, w dalszym ciągu, kluczowe znaczenie będzie mieć ich lokalizacja.

Prawdopodobnie przyszły rok wciąż pozostanie pod znakiem stabilnego rozwoju na rynku nieruchomości gruntowych.

 

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz