Istnieją przypadki, w których starosta może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Kto może pełnić taką funkcję? W jakich sytuacjach ustanawiana jest taka konieczność?

Obowiązek ustanowienia osoby na funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego jest zwykle ustanawiany w przypadku, gdy roboty budowlane mają wysoki stopień skomplikowania bądź mogą mieć duży wpływ na środowisku. Są także sytuacje, w których zawsze należy mieć takiego inspektora. Dzieje się tak w przypadku budowy obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2500 m3 i większej, rozbudowy czy przebudowy obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz budowy obiektów o wysokości równej lub większej niż 15 metrów nad terenem.

Kto może pełnić taką funkcję? Taka osoba musi posiadać wiedzę na temat prawa i norm budowlanych, odpowiednie wykształcenie techniczne i  praktykę zawodową, uprawnienia  wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, być członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz