W ostatnim artykule opisywaliśmy kwestie związane z oszczędzaniem i inwestowaniem. Dziś zagłębimy się nieco bardziej w drugą z wymienionych form lokowania kapitału. Poniżej opiszemy czynniki, które należy brać pod uwagę decydując się na inwestycje.

Najważniejsza kwestia, którą należy rozważyć przed decyzją o formie inwestycji, to sytuacja finansowa inwestora, od której przede wszystkim zależny jest typ i skala inwestycji. Analizując ten czynnik, należy zwrócić szczególną uwagę na dwie kwestie: pierwszą z nich jest aktualna ilość funduszy, drugą – skala przyszłych nadwyżek finansowych. Kiedy spodziewane przyszłe przychody są duże, możemy podjąć większe ryzyko podczas naszych inwestycji. Decydując się na mniejsze lub większe ryzyko, musimy wziąć pod uwagę także naszą osobistą skłonność do ryzyka, tak, aby nie ryzykować na skalę, która będzie powodować u nas dyskomfort. Nie sposób także podjąć decyzji o inwestowaniu nie biorąc pod uwagę czynników ekonomicznych, takich jak inflacja, stopy procentowe i podatki oraz strategicznych, np. celu inwestycyjnego lub horyzontu czasowego inwestycji. Ostatnim ważnym czynnikiem mającym wpływ na decyzje o inwestowaniu jest stopień znajomości danego instrumentu finansowego – nie powinno się inwestować w coś, czego nie znamy.

Poważne zastanowienie się nad powyższymi czynnikami pomoże zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu naszej inwestycji.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz