Zgodnie z polskim nie możemy postawić większości obiektów budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę takiego obiektu. Warto zatem orientować się w najważniejszych kwestiach związanych z tym dokumentem. Bardzo istotna jest procedura jego uzyskania, o której można  przeczytać m.in. na stronie www.dzialkanadmorzem.pl. My jednak dziś zajmiemy tym, kiedy pozwolenie staje się prawomocne i jak długo jest ważne.

Na wstępie warto wspomnieć, że złożenie wniosku o pozwolenie na budowę nie jest wcale kwestią prostą, gdyż wymaga wcześniejszego uzyskania wielu dokumentów. Kiedy jednak złożymy już wniosek o pozwolenie na budowę, będzie on musiał zostać rozpatrzony w czasie określonym przez prawo, czyli w ciągu maksymalnie 65 dni. Wydane pozwolenie ma trafić do wnioskującego, a także do wójta, burmistrza, prezydenta miasta albo organu, który wydał decyzję o warunkach zabudowy. Wszystkie te strony mają możliwość odwołania od decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę w ciągu 14 dni od wydania pozwolenia.  Jeśli w tym czasie nie nastąpi sprzeciw, decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczne. Oznacza to, że na drodze administracyjnej nie obowiązuje odwołanie.  Pozwolenie na budowę jest wydawane bezterminowo. Mimo to wygasa w przypadku, gdy budowa nie zostanie rozpoczęta w ciągu trzech lat od daty, kiedy decyzja stała się ostateczna, a także  zostanie przerwana na więcej niż 3 lata od jej rozpoczęcia.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz