Gdy udajemy się do notariusza w celu podpisania umowy kupna – sprzedaży działki czy innej nieruchomości, często zapominamy o zachowaniu należytej staranności i o zadbaniu o swoje interesy. Wobec tego jak powinniśmy podpisywać akt notarialny?

Przede wszystkim, do podpisania aktu notarialnego powinniśmy się odpowiednio przygotować. Dobrze jest  poprosić notariusza o przesłanie projektu aktu notarialnego na  kilka dni wcześniej przed jego podpisaniem. Umożliwi nam to spokojne zapoznanie się z jego treścią i na ewentualne uzyskanie porady prawnej. Najważniejszą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość prowadzenia rozmów i negocjacji z osobą sprzedającą nieruchomość w spokojnych warunkach, z uniknięciem presji czasowej. Znacznie trudniej przeprowadzić taką rozmowę w kancelarii notarialnej, gdzie presja czasu zniechęca do dbałości o interesy, zwłaszcza, że w wyniku negocjacji na akt notarialny muszą zostać naniesione poprawki.

Warto pamiętać także o kwestii, która wydaje się być podstawowa, a jednak często jest ignorowania – czyli o nie podpisywaniu dokumentu, którego treści nie rozumiemy, czy też nawet mamy wątpliwości co do jego zapisów.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz