Przed zakupem działki należy sprawdzić jej stan prawny. Jak czytamy na stronie www.dzialkanadmorzem.pl, aby to zrobić, warto uzyskać odpis z ksiąg wieczystych danej nieruchomości.

Gdzie udać się, by uzyskać odpis z ksiąg wieczystych? Istnieją publiczne i jawne rejestry prowadzone w celu ułatwienia dostępu do informacji na temat stanu prawnego nieruchomości. Odpowiednim miejscem poszukiwań takich informacji są sądy rejonowe, a dokładniej wydziały do spraw ksiąg wieczystych. By uzyskać odpis, niezbędna jest znajomość numeru księgi wieczystej interesującej nas działki.

W przypadku wielu nieruchomości nie trzeba jednak udawać się do odpowiednich sądów rejonowych. Pod adresem http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html można znaleźć księgi wieczyste większości nieruchomości. Oczywiście, także w tym przypadku nie obejdziemy się bez znajomości numeru księgi wieczystej założonej dla danej nieruchomości. Wybierając tę wygodniejszą opcję należy jednak zwracać uwagę na to, że podczas przepisywania ksiąg wieczystych, pojawiały się błędy. Dlatego, kiedy wychwycimy jakieś błędne informacje w wersji elektronicznej, należy koniecznie porównać ją z wersją papierową.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz