Samodzielny zakup działki nie jest sprawą łatwą. Szczególnie, w przypadku, kiedy chcemy zakupić działkę budowlaną w celu jak najszybszego wybudowania na niej domu. W takiej sytuacji trudności mogą nam sprawić nie tylko kwestie związane z odnalezieniem właściwiej, spełniającej nasze wymagania działki, ale także kwestie formalne, przez które będziemy musieli przebrnąć przed budową domu. Aby jak najlepiej zadbać o swoją wygodę i upewnić się, że budowa domu na działce nie przyniesie zbędnych problemów, których da się uniknąć, warto poprosić sprzedającego działkę o przedstawienie kilku dokumentów.

Pierwszym z takich dokumentów jest wypis z miejscowego planu zagospodarowania. Informuje nas o tym, na jakim terenie znajduje się nasza działka. Przykładowo, może być to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub zagrodową. Ponadto dokument ten dość często zawiera inne przydatne informacje – np. dotyczące tego, jakie budynki (wysokość, nachylenie dachu, maksymalny % zabudowy działki ) można na danej działce postawić. Z kolei jeżeli Gmina, na terenie której położona jest interesująca nas działka, nie posiada aktualnego planu zagospodarowania, warto zapoznać się z decyzją o warunkach zabudowy. Niestety, dokument ten nie stwierdza jednoznacznie, co będzie można postawić na działce. Istnieje też możliwość, że dana działka nie posiada wydanej decyzji o warunkach zabudowy ani nie leży na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku warto postarać się o wydanie przez gminę wypisu ze studium uwarunkowań dla naszej działki. Jeśli dokument ten stwierdza, że że działka znajduje się na obszarze przewidywanym do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie można postawić na niej budynek mieszkalny.

 

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz