We wszelkich dokumentach, opisach i źródłach informacji na temat działek, mogą być one charakteryzowane na dwa sposoby, biorąc pod uwagę dwa rodzaje informacji: danych dotyczących podmiotu władania i danych dotyczących przedmiotu władania. Na czym dokładnie polega ten podział?

Wśród danych dotyczących podmiotu uwzględniamy:

  • numer pozycji rejestrowej,
  • imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę osoby prawnej,
  • imiona rodziców,
  • miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba osoby prawnej,
  • numer dowodu, określającego stan prawny (np. numer księgi wieczystej).

Wśród danych dotyczących przedmiotu uwzględnia się:

  • określenie położenia gruntu,
  • granice i powierzchnia działek,
  • granice i powierzchnie użytków gruntowych,
  • granice konturów klasyfikacyjnych.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz