Istnieje wiele dostępnych źródeł wiedzy na temat nieruchomości. Wśród nich możemy wymienić m.in. księgi wieczyste, kataster nieruchomości, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz mapę zasadniczą. Dziś zajmiemy się właśnie nią.

Mapa zasadnicza jest nazywana także Podstawową Mapą Kraju.  Swoją nazwę zawdzięcza temu, że jest podstawowym opracowaniem geodezyjno – kartograficznym, na podstawie którego wykonywane są inne opracowania kartograficzne, tworzone np. dla celów projektowych. Istnieją także inne cele, dla których została stworzona to przede wszystkim ewidencja, wspomaganie działań gospodarczych i planistycznych. Mapa zasadnicza jest własnością państwową. Jej zasięg obejmuje całą Polskę, natomiast jej prowadzenie zostało powierzone starostwom powiatowym. Skala mapy zasadniczej to 1:500 – 1:1000 dla obszarów wysokozurbanizowanych,  1:1000 – 1:2000 dla obszarów średniozurbanizowanych i 1:5000 dla zwartych obszarów rolnych i leśnych. Generalną zasadą doboru jej skali jest zachowanie czytelności i przejrzystości.

Jeśli chodzi o treść mapy, możemy w niej znaleźć dane o ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowaniu i ukształtowaniu terenu oraz o jego podziemnym, naziemnym i nadziemnym uzbrojeniu.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz