Być może w 2013 roku zostanie wprowadzone w życie nowe prawo budowlane. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zapowiada wprowadzenie zmian już w III lub IV kwartale 2013 roku. Co się zmieni?

Najważniejsza z planowanych zmian ma dotyczyć uproszczeń prawnych, a mianiowicie rezygnacji z uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego.Wprowadzony zostanie natomiast obowiązek złożenia zgłoszenia z projektem budowlanym. Jeśli po 30 dniach od złożenia odpowiedni organ nie wniesie sprzeciwu, oznaczać to będzie zgodę na budowę. Projekt ustawy zakłada także likwidację procedury zawiadomienia organu administracji architektoniczno-budowlanej o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Planowane zmiany mają na celu między innymi oszczędności czasowe oraz finansowe dla inwestorów.Zgodnie z szacunkami, liczba procedur niezbędnych dla procesu budowlanego zmniejszy się o 4, co skróci postępowanie o nawet 74 dni w dużych miastach, gdzie obecnie trwają one około 160 dni.

 

 

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz