paragraf

Kodeks cywilny dopuszcza przypadki, w których można odstąpić od umowy sprzedaży.

W określonych przypadkach możliwe jest odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości i przywrócenie stanu poprzedzającego zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości. Kiedy mamy taką możliwość?

Kodeks cywilny dopuszcza taką możliwość w przypadku, gdy nabywca nieruchomości zwleka z zapłatą części lub całości kwoty, którą zgodnie z umową powinien zapłacić sprzedającemu nieruchomość – zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego taka zwłoka w wypełnieniu zobowiązania zawartego w umowie wzajemnej może prowadzić do odstąpienia od umowy. Oczywiście, jeśli sprzedający daną nieruchomość nie chce skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy, może dochodzić wykonania zobowiązania w postaci zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości.

Aby odstąpić od umowy należy wcześniej wyznaczyć drugi termin do spełnienia zobowiązania i zastrzec, że gdy nie zostanie wypełnione po jego upływie, sprzedający będzie uprawiony do odstąpienia od umowy.  Samo odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości powinno zostać stwierdzone pismem.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz