Osoby, które posiadają wolne środki pieniężne, mogą je przeznaczyć na trzy cele: bieżącą konsumpcję, oszczędzanie i inwestowanie. W przypadku, gdy chcemy zachować te środki na przyszłość, zostają nam już tylko dwie ostatnie opcje. Która z nich jest lepsza?

Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że oszczędzanie i inwestowanie to pojęcia bliskoznaczne. Jednak gdy zastanowimy się głębiej, widzimy, że poza tym, że oba pojęcia oznaczają jakiś sposób lokowania pieniędzy, wiele je różni. Wystarczy choćby zwrócić uwagę na to, że celem oszczędzania jest zabezpieczenie środków finansowych, natomiast inwestowania – pomnożenie kapitału. Z tego wynika także podejście do ryzyka – w oszczędzaniu je minimalizujemy, ale podczas inwestowania musimy je, przynajmniej w pewnym stopniu zaakceptować. Wobec tego, dlaczego ludzie decydują się na bardziej ryzykowne inwestowanie? Główną przyczyną jest znacznie wyższa stopa zwrotu tej formy lokowania pieniędzy. Na dłuższą metę inwestorzy zarabiają więcej od oszczędzających, zwłaszcza, że bieżące środki zarabiane z inwestycji mogą być inwestowane ponownie.

Z tego względu, kiedy zależy nam na długoterminowej stopie zwrotu, warto zdecydować się na inwestowanie.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz