Właściciele nieruchomości mogą odnieść znaczące korzyści z ich posiadania, ale każde dobro niesie za sobą także pewne minusy. Dziś zajmiemy się kwestią podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości płacony jest przez ich właścicieli, posiadaczy samoistnych oraz użytkownicy wieczyści gruntów. Dokładne informacje na ten temat można znaleźć w art. 3.1. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. Podstawą opodatkowania jest powierzchnia posiadanego gruntu dla działek oraz powierzchnia użytkowa dla budynków. Szczegóły dotyczące tej kwestii znajdują się w art. 4.1. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. Sama wysokość stawek podatku jest ustalana przez radę gminy. Podatek jest pobierany przez samorząd gminy.

Warto pamiętać, że podatkowi od nieruchomości nie podlegaj użytki rolne, grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych, a także lasy, chyba że są zajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej.

 

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz