Opodatkowanie przychodów od sprzedaży nieruchomości budzi wiele trudności i kontrowersji. Problematyczne okazują się przede wszystkim niezgodności w orzeczeniach sądów administracyjnych. Z tego względu Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o ostateczne rozstrzygnięcie tych rozbieżności.

Sądy administracyjnie różnie traktują opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej na cele gospodarcze, której nie ujmowano w ewidencji środków trwałych. Niektóre z nich uznają, że przychód ze zbycia takiej nieruchomości ma być automatycznie traktowany jako przychód z działalności gospodarczej, inne, że nieruchomości te powinny być dodatkowo ujęte w ewidencji środków trwałych. Specjaliści twierdzą, że korzystnie jest wpisywać nieruchomość do ewidencji środków trwałych.

 

 

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz