Jak podzielić grunty rolne na mniejsze działki? Jaka jest procedura takiego podziału?

O procedurze podziałku działek rolnych mniejsze decyduje wielkość działek. Ponieważ prawo chce uniknąć niekontrolowanego dzielenia gruntów rolnych na małe działki w celu ich przekształcenia na budowlane, kiedy chcemy w wyniku podziałku uzyskać działkę o powierzchni nie większej niż 0,3 ha, wymagane jest najpierw jej odrolnienie. Kiedy w wyniku podziału ma powstać działka o takiej wielkości, procedura podziału jest taka, jak w przypadku gruntów budowlanych. Co więcej, działka tej wielkości może być wydzielona z gruntu rolnego lub leśnego wyłącznie:

  • na powiększenie sąsiedniej nieruchomości;
  • dla dokonania regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami;
  • w celu utworzenia na niej drogi wewnętrznej mającej zapewnić obsługę komunikacyjną innym działkom;
  • gdy podział jest dopuszczalny niezależnie od ustaleń planu miejscowego o decyzji zabudowy.

 

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz