Polska Federacja Rynku Nieruchomości zamierza zadbać o klientów rynku nieruchomości po wejściu w życie tzw. ustawy deregulacyjnej. Ma to nastąpić poprzez uruchomienie ogólnopolskiego rejestru pośredników i zarządców nieruchomości.

Rejestr pośredników i zarządców nieruchomości ma stanowić element systemu potwierdzania kwalifikacji i kompetencji osób świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Jest on szczególnie potrzebny po wejściu w życie zapisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Od tego roku następuje całkowita deregulacja znosząca wymogi dotyczące wykonywania dwa ważne z punktu widzenia rynku nieruchomości zawody, tj. pośrednika i zarządcy nieruchomości, w związku z tym klienci na rynku nieruchomości szczególnie potrzebują rzetelnej informacji na temat osób wykonujących te zawody. Rejestr ma spełniać właśnie to zadanie.

Jednym z narzędzi, którego wprowadzanie planuje Polska Federacja Rynku Nieruchomości to nadawanie licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN. Ich zadaniem jest potwierdzenie posiadanych przez pośredników i zarządców nieruchomości kwalifikacji. Otrzymać będzie je można w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie nadawania licencji PFRN.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz