Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt założeń ustawy o zmianie ustawy Kodeksu cywilnego, a także innych ustaw w celu wprowadzenia nowego prawa – prawa zabudowy. Co to takiego?

Prawo zabudowy, które chce wprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że inwestor będzie miał prawo wznieść budowlę na cudzym gruncie, stając się właścicielem tej budowli i jej urządzeń. Będzie to stanowić odstępstwo od obecnie obowiązującej zasady, która głosi, że właściciel działki jest jednocześnie właścicielem wszystkich rzeczy, które są z trwale związane z jego gruntem. Dzięki prawie zabudowy osoby, które nie są właścicielami działki, będą mogły korzystać z niej, jednocześnie mając możliwość swobodnego decydowania o eksploatacji przedmiotów, które posiada. Zgodnie z projektem, prawo zabudowy mogłoby być ustanawiane na okres od 30 do 100 lat i mogłoby także podlegać dziedziczeniu.

Jeśli chodzi o umowę zawieraną pomiędzy właścicielem działki, a właścicielem budowli, która się na niej znajduje – będzie wymagać zachowania formy aktu notarialnego. Samo prawo zabudowy ma powstawać z chwilą wpisu w księdze wieczystej.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz