W sytuacji spornej dotyczącej przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami można wszcząć postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości – procedurę ustalającą i potwierdzającą przebieg granicy między działkami.

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości może wnieść osoba uprawniona do bycia stroną w postępowaniu. Do takich osób zaliczają się osoby posiadające prawa do danej nieruchomości, np. właściciel działki, użytkownik wieczysty, najemca czy dzierżawca. Taki wniosek powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy, datę i miejsce sporządzenia wniosku, wskazanie organu, do którego kierujemy wniosek, określenie problematycznej nieruchomości oraz podpis wnioskodawcy. Postępowanie rozgraniczeniowe jest rozpoczynane bądź z urzędu, bądź na wniosek strony.

Bardziej szczegółowe informacje na temat tego zagadnienia można znaleźć w bazie wiedzy serwisu www.dzialkanadmorzem.pl.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz