monety

Inwestowanie w działki także niesie ze sobą pewne ryzyko

Aby dobrze przygotować się do inwestycji w działki, należy być świadomym, że pomimo względnego bezpieczeństwa tego typu inwestycji, lokowanie kapitału w nieruchomości zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko. Na szczęście, odpowiednie podejście i wiedza pomogą zapewnić sukces takiemu przedsięwzięciu.

Pierwsze ryzyko związane z inwestycją w grunty wiąże się z informacjami. Może zdarzyć się, że rozkład wiedzy na temat danego terenu będzie asymetryczny. Wiąże się to np. ze znajomością miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kiedy sprzedający posiada wiedzę o tym, że działka została oznaczona w planie jako budowlana, z pewnością zażąda za nią wyższej ceny. Natomiast w przypadku, gdy ma wiedzę o negatywnych aspektach danej działki, sytuacja przyjmie odwrotny obrót – prawdopodobnie może sprzedać ją po niższej cenie.

Kolejny problem związany z ryzykiem podczas zakupu czy sprzedaży działki to niestandardowość przedmiotu handlu – każda działka na rynku jest inna, wobec tego trudno je ze sobą porównać. Różnice w lokalizacji, ukształtowaniu, wielkości czy dostępu do mediów warunkują wartość działek, jednak trudno obiektywnie ocenić, jak bardzo.

Należy zwrócić uwagę na wiele czynników i szukać jak najwięcej informacji, by móc zainwestować w działki w najkorzystniejszy dla siebie sposób.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz