Czy na naszej działce mogą stanąć urządzenia służące do przesyłu energii? Według polskiego prawa, na mocy kodeksu cywilnego jest taka możliwość. To ograniczone prawo rzeczowe. Na sutek zasiedzenia, umowy z przedsiębiorcą lub orzecznictwa sądowego może powstać służebność przesyłu. Nasza nieruchomość może zostać obciążona na rzecz przedsiębiorcy, który planuje wybudować tam urządzenia.

Nie oznacza to jednak, że tracimy prawo do nieruchomości, służebność powoduje jedynie obciążenie nieruchomości w kategorii rzeczy. Za ustanowienie służebności przesyłu właściciel może żądać wynagrodzenia, w formie pewnego zadośćuczynienia. Na jego wysokość wpływają: wartość nieruchomości, rozwój gospodarczy terenów sąsiednich, ograniczenie możliwości inwestycyjnych, ilość lat na jaki zostaje obciążona nieruchomość, a także sposób wykorzystania reszty działki przez właściciela. Służebność wygasa wraz z likwidacją przedsiębiorstwa. Usunięcie urządzeń to zadanie przedsiębiorcy i w razie powstałej szkody jest on odpowiedzialny do usunięcia jej jak najszybciej.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz