W dzisiejszym tekście zajmiemy się bardzo istotną kwestią prawną związaną z ogródkami działkowymi. Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod ogródki działkowe podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Podczas rozmyślań na ten temat zacząć od tego, że ustawa o VAT nie precyzuje pojęcia ogródki działkowe. W związku z tym należy zastanowić się nad ich definicją. Główny cel, jaki przyświeca tworzeniu ogródków działkowych to wydzielenie miejsc zieleni zaspokajających nasze potrzeby związane z wypoczynkiem i rekreacją. Warto pamiętać, że nieruchomość, która została oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren ogródków działkowych nie może być jednocześnie kwalifikowana jako teren budowlany. Zgodnie z polskim prawem ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT nie korzystają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane lub niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które są terenami budowlanymi

Podsumowując, możemy stwierdzić, że  sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) pod ogródki działkowe korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz