2013 - dobrym rokiem dla ANR

Wraz z nadejściem nowego, 2014 roku, przychodzi okazja do podsumowań sukcesów i porażek, które spotkały nas w 2013 roku.  O takie streszczenie swoich działań pokusiła się także Agencja Nieruchomości Rolnych, a właściwie Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który 15 stycznia br.  przekazał informacje na temat osiągnięć ANR w roku ubiegłym.