Rośliny - zielone filtry na działce

O roślinach rosnących na naszych działkach myślimy zwykle w kontekście ich funkcji estetycznej, ewentualnie określamy je jako źródło pożywienia, cienia czy osłony przed wiatrem. Jednak ich działanie nie ogranicza się jedynie do tych ról. Dziś udowodnimy, że warto zapoznać się z pojęciem fitoremediacji.