Inspektor nadzoru inwestorskiego

Istnieją przypadki, w których starosta może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Kto może pełnić taką funkcję? W jakich sytuacjach ustanawiana jest taka konieczność?