Mapa zasadnicza

Istnieje wiele dostępnych źródeł wiedzy na temat nieruchomości. Wśród nich możemy wymienić m.in. księgi wieczyste, kataster nieruchomości, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz mapę zasadniczą. Dziś zajmiemy się właśnie nią.