Podatek od przychodów ze sprzedaży nieruchomości

Opodatkowanie przychodów od sprzedaży nieruchomości budzi wiele trudności i kontrowersji. Problematyczne okazują się przede wszystkim niezgodności w orzeczeniach sądów administracyjnych. Z tego względu Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o ostateczne rozstrzygnięcie tych rozbieżności.