Badania geotechniczne

Przed rozpoczęciem budowy domu, musimy uzyskać pozwolenie na budowę. W świetle prawa, które od niedawna nas obowiązuje, razem z dokumentami wymaganymi do otrzymania takiego pozwolenia, w urzędzie miasta musimy złożyć także wyniki badań geotechnicznych na naszej działce. Dlaczego takie badania są dla nas ważne?