Rozgraniczanie nieruchomości

W sytuacji spornej dotyczącej przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami można wszcząć postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości – procedurę ustalającą i potwierdzającą przebieg granicy między działkami.