Transakcje inwestycyjne w Polsce

W drugim kwartale 2013 roku łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości Europy Środkowej, czyli w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech, wyniosła 631 mln euro. jest to kwota wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku.