Istnieją przypadki, kiedy z różnych przyczyn niemożliwe jest zawarcie umowy kupna – sprzedaży interesującej nas działki, jednak jesteśmy przekonani, że w przyszłości ją nabędziemy. Jak możemy zabezpieczyć się przed sprzedażą danej nieruchomości komuś innemu, ewetualnie przed zmianą ustalonych warunków transakcji? Jak piszą specjaliści z serwisu www.dzialkanadmorzem.pl, odpowiednim rozwiązaniem dla tego problemu jest umowa przedwstępna.

Czym jest ten dokument? Umowa przedwstępna ma za zadanie potwierdzić zarówno przez kupującego, jak i sprzedającego, że w przyszłości właściwa transakcja dojdzie do skutku. Co więcej, zachowane zostaną ustalone warunki kupna i sprzedaży danej nieruchomości. Ta procedura może być szczególnie pomocna wtedy, gdy wiemy już, jaka działka rekreacyjna nas interesuje, ale jednocześnie w danym momencie nie możemy jej nabyć, np. ze względu na dopełnienie formalności związanych z kredytem, uzupełnienie brakującej dokumentacji dotyczącej działki i czy procedury związane z jej podziałem.

Warto przy tym pamiętać, że podpisane umowy przedwstępnej powinno zostać poprzedzone starannym przemyśleniem wszystkich za i przeciw dotyczących kupna danej nieruchomości, szczególnie biorąc pod uwagę kwestie prawne – może oszczędzić kłopotów i nerwów w przypadku nieuczciwych sprzedających, zwłaszcza, gdy podpisanie takiej umowy wiąże się z zaliczką.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz