Bardzo ważnym zagadnieniem w kontekście dojazdu do działki jest ustanowienie służebności przejazdu. Co to takiego, w jakich sytuacjach stosuje się to rozwiązanie i jaką ma podstawą prawną? Dowiecie się tego, czytając nasz dzisiejszy artykuł lub zaglądając na stronę www.dzialkanadmorzem.pl.

Ustanowienie służebności gruntowej przejazdu to sposób na uzyskanie prawnego dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z prawem można obiążyć jedną nieruchomość na rzecz właściciela drugiej w taki sposób, właściciej nieruchomości władnącej może korzystać w pewnym stopniu z obciążonej nieruchomości. Takie obciążenie może dotyczyć także możliwości przejazdu przez działkę. Omawiana tutaj służebność gruntowa polega tym, że każdy właściciel nieruchomości ma prawo do ograniczonego korzystania z działki. Istnieje także służebność osobista, która z kolei jest związana z konkretnym właścicielem działki. By ustanowić służebność przejazdu, należy zawrzeć u notariusza specjalną umowę pomiędzy obiema stronami, powinno być to także wpisane do obu ksiąg wieczystych nieruchomości.

Przepisy prawne dotyczące służebności przejazdu zawiera art. 285 §1 kodeksu cywilnego.

 

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz