30 sierpnia bieżącego roku uchwalono ustawę o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Co dokładnie się zmieniło?

Celem ustawy jest uszczegółowienie przepisów, zmierzających do przyniesienia poprawy w zakresie struktury obszarowej gospodarstw rolnych i gruntów leśnych. Od tej pory inwestor, który  realizuje  inwestycje celu publicznego na obszarach scalenia jest zaliczany do katalogu podmiotów partycypujących w kosztach postępowania scaleniowego i poscaleniowego. Rozszerzono też listę przesłanek, które umożliwiają rozpoczęcie postępowania scaleniowego z urzędu. Dodatkowo, jeśli zmiana przebiegu granic nie pogarsza warunków korzystania z nieruchomości, możliwa będzie zmiana przebiegu granic nieruchomości zabudowanych w trakcie scalania gruntów bez zgody dotychczasowego właściciela. Ostatnią ważną zmianą jest uchylenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących wzruszania decyzji ostatecznych (art. 145-145b oraz art. 154- 156) dla pewnych przypadków procesu scalania i wymiany gruntów.

 

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz