W artykułach publikowanych na naszej stronie bardzo często cytowana jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 o nazwie: Prawo budowlane. Oczywiście, dzieje się tak nie bez przyczyny: ustawa ta jest uznawana za najważniejszą w zakresie obiektów budowlanych. Jakie jeszcze kwestie reguluje?

Jeśli zastanawialiście, jakie informacje można znaleźć w tej ustawie, odpowiedzi może być wiele. Jak wspomniano już wcześniej, ustawa Prawo budowlane reguluje kwestie związane z projektowaniem, budową, a także jej nadzorem. Opisane są w niej także zasady wiążące się z utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych. Określa ona także zasady działania różnych organów administracyjnych, oczywiście takich, które mają związek z wymienionymi powyżej działaniami. Zapisy ustawy dotyczą także ochrony środowiska podczas powyżej wymienionych działań oraz miejsc realizacji nowych inwestycji. Możemy dowiedzieć się z niej także, jak uzyskać pozwolenie na budowę, a wykonanie  których rodzajów robót budowlanych takiego pozwolenia nie wymagają. Warto zwrócić uwagę także na prowadzenie działalności zawodowej osób, które związane są z branżą budowlaną oraz ich uprawnień i odpowiedzialnością karną i zawodową. Niezwykle ważne z punktu widzenia budowy są także prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego i postępowanie w przypadku katastrofy budowlanej.

Ustawa Prawo budowlane składa się z 11 rozdziałów.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz