Na stronie www.dzialkanadmorzem.pl pojawiła się niedawno aktualność dotycząca zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jakie modyfikacje planuje się wprowadzić? Jakie będą one miały skutki dla budujących domy i inwestujących w nieruchomości? Dowiecie się tego, czytając poniższy tekst lub klikając w link do wspomnianej strony.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, o której tu mowa,  zostały niedawno przyjęte przez Radę Ministrów. Jaki jest główny cel proponowanych zmian? Rada Ministrów zakłada, że ich skutkiem będzie eliminacja niejasnych kwestii i procedur związanych z analizami geodezyjnymi i kartograficznymi w procesie inwestycyjnym. Jeśli zaś chodzi o szczegółowe środki, które mają w tym zakresie pomóc, to szczególnie pomocne ma być sprecyzowanie uprawnień i obowiązków osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne oraz organów, które je kontrolują. Poza wspomnianymi wyżej procedurami, projekt ustawy obejmuje także szereg innych ważnych kwestii. Jest to m.in.  prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, zadania z zakresu geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, udostępnianie informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz pobieranie opłat za takie usługi.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz